Onderwijs

Naast het verzorgen van piano- en muzieklessen bieden wij door onze betrokkenheid en werkzaamheden in het basis- en voortgezet onderwijs een voor iedereen toegankelijke programmeercursus aan. Tussen musiceren en programmeren schijnt een bijzondere verwantschap te bestaan.

“The important thing here is that the music is not in the piano. And knowledge and edification is not in the computer. The computer is simply an instrument whose music is ideas.” – Alan Kay

Digitale geletterdheid, het creatief kunnen omgaan met computers is een vaardigheid die de moderne maatschappij van haar deelnemers vraagt om goed te kunnen functioneren. Inmiddels zijn er vele (internationale) onderzoeken verricht naar het leren programmeren op jonge leeftijd en de resultaten zijn opvallend positief. Zo bevordert coderen de taal- en rekenvaardigheden, het stimuleert het creatief en probleemoplossend handelen, het maakt de leerder weerbaar ten opzichte van het maken van fouten waardoor het hij of zij doorzet en niet opgeeft, de communicatieve vaardigheden worden bevorderd en het stimuleert logisch denken en het leggen van verbanden. 

Maar bovenal: kinderen vinden het gewoon ontzettend leuk. Ze vinden het leuk om hun eigen game te maken, te spelen, om hem nóg mooier en nóg ingewikkelder te maken voor hun leeftijdsgenootjes. Met coderen gaat er een geheel nieuwe gereedschapskist  voor kinderen open. Ze leren door de nieuwe kennis en vaardigheden de digitale wereld kennen als één grote speeltuin van nieuwe mogelijkheden om te maken en te creëren en alleen hun fantasie blijkt de enige beperking.

Voor meer informatie neem contact met ons op.